Zdobądź wiedze o zoologii


Zoologia

Informacje nt. zoologii, jej historia, związki z biologią, instytut i studia zoologiczne.

Zoologia

Zoologia

 
 

Zoologia - Zwierzęta występują na całym świecie. W zależności od obszaru, spotkać można różne gatunki zwierząt. Człowiek w swojej historii musiał żyć wśród zwierząt. Jest tak nadal. Dlatego ciągle prowadzi badania nad nimi. Takim właśnie poznaniem zwierząt zajmuje się zoologia.

Nauka ta jest bardzo złożona i dzieli się na wiele mniejszych grup. Zoologie możemy podzielić na mniejsze rodzaje, które zajmują się poszczególnymi grupami zwierząt. Mamy tutaj na przykład: entomologia, która zajmuje się owadami, ichtiologia, zajmująca się rybami, herpetologia, która bada życie płazów i gadów, ornitologia, czyli nauka o ptakach oraz teriologia, dotycząca ssaków. Zoologia to także nauki o wymarłych gatunkach: paleozoologia i paleozoogeografia oraz o strukturze populacji zwierząt i ich oddziaływaniach na środowisko, czyli ekologia.

Za ojca zoologii uznaje się Arystotelesa. To on był autorem pierwszych prac dotyczących tej dziedziny. Napisał ponad 300 dzieł, wśród których najważniejsze to: O częściach zwierząt, Zoologia, O pochodzeniu zwierząt.

Postęp zoologii był możliwy dzięki opublikowaniu przez Ch.R. Darwina teorii ewolucji ogłoszonej w 1859. Mówiła ona o powstaniu gatunków na drodze doboru naturalnego. Przyczyniła się ona do wyjaśnienia wielu procesów i zjawisk z zakresu ewolucji, między innymi wyjaśniała pochodzenie człowieka od małpy.

W Polsce można się spotkać z prasą fachową, dotyczącą tego zagadnienia. Ukazuje się także wiele książek czy albumów z fotografiami zwierząt. Najważniejsze czasopisma to: Wiadomości Entomologiczne, Annales Zoologici i Przegląd Zoologiczny.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Artykuł okazał się pouczający, odwiedź również nasze inne witryny internetowe:
Weterynaria studia i nauka a później praca. Okulistyka badania i gabinety. Wątroba człowieka jakiej diety należy przestrzegać?